شیوه کار از سیستم تهاجمی 3 – 3 – 4 فوتبال منبعد شده است به نحوی که دفاع از منافع پروژه توسط چهار نفر مدافع زبده شامل مدیران اجرایی ، فنی ، قرارداد ، کنترل پروژه و برنامه ریزی تشکیل می شود در بخش هافبک میانی سه نفره شامــل مسئول شاپ جوش – آرماتور – P.V.C ، مسئول مدیریت نقشه ها و مسئول ماشین آلات کارگاهی و در بخش حمله از سه اکیپ مهاجمین شامل کارشناسان اجرایی ، کیفی و تأسیسات طراحی گردیده است .

 

در این شیوه نیز نقش سویپری (soewper ) مدیر مشاور در بخشهــــای مختلف و به کارگیری متخصصین منحصر به فرد با هدف کاهش بالاسری ، استفاده فوق بهینه از ماشین آلات و تجهیزات ، مدیریت و مهندسی خرید ، مهندسی ارزش ، بهینه سازی روابط کارگاهی با نمایندگان نظارت ، مشاور و کارفرما صورت می پذیرد که در نهایت سبب ایجاد کارآیی و راندمان غیر قابل وصف و تسریع در اجرای پروژه را بهمراه خواهد داشت . مدیران ، سرپرستان ، کارشناسان و کارمندان بخش مدیریت اجرایی حداقل دارای 8 تا 10 سال سابقه کاراجرایی مرتبط بوده و تضمین کار در روند اجرای فعالیتها را تسهیل می نمایند . گزارش های ماهیانه ، هفتگی و روزانه گروه به نحوی است که بالانس پروژه به صورت لحظه به لحظه دفتر فنی ، سرپرست کارگاه و مدیرپروژه را از آخرین تغییرات به روز کار مطلع می سازد .

سایر فواید و استراتژی این شیوه ، کیفیت غیر قابل وصف اجرای پروژه ، آگاهی محیطی در حین اجرای کار برای تمام نهادهای ذیربط ، تلاش برای حفظ منافع شرکت در کارگاه ، حرکت های زیگ زاکی و البته اصولی برای اجرا و تحویل کار به دستگاه نظارت با کمترین هزینه ، تلاش برای حفظ ضرب آهنگ کار با مدیریت نیروی انسانی و ماشین آلات طبق سیاست های ابلاغی مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

 

فراموش نشود : ما پروژه را از پایان آغاز می کنیم ….