با سلام و درود فــراوان بر تمامی زحمت کِشان عرصه صنعت

IRAN MC GROUP با بهره گيري از مهندسين و متخصصين برجسته در رشته‏ هاي گوناگون از سال 1396 با اهـــداف آموزش مفاهیم پیمان، نشــر مینی بـــوک و کتب با هـــدف آمـــوزش فـــارغ التحصیلان دانشگـــاهی و مشاوره لازم در بخش مـدیریت پیمان ، مـدیریت اجرایی و مـدیریت برنامه ریزی بـه کارفرمایان ، مهندسان مشاور و پیمانکاران در اجراي پروژه‏هاي بزرگ در عرصه‏ هايي از قبيل احـداث مجتمع‏هاي صنـــايع نفت ، گاز، پتروشيمي، كـــارخانه‏هاي صنعتي ، مجموعه‏هاي مسكوني و شبكه ‏هاي آب و فاضلاب و تصفيه خانه تشکیل گردید.

با دیـــدگـــاهی صحیح و قـــدم بـــرداری محکـم هــــدف مـــا آمــــوزش ایجـــاد و پیـــاده سازی سیستم مناسب از طریق خـــدمات مشاوره ای پیشنهاد قیمت شرکت در انواع مناقصات ، مدیریت اجرایی ، مدیریت برنامه ریزی ، مدیریت قرارداد ، بازرسی فنی ، کنترل و تضمین کیفیت ، کنترل پروژه و هزینه ، ایمنی ، امنیت و بهداشت محیط کار همچنین ســـرعت در بهینه سازی تصمیم های خُرد و کَلان اقتصادی مدیران پروژه درکوران شروع تا پایان پروژه می باشد .

در بُعد بين‏ المللي نيز با تلاش و پشتکــــار اعضاء مترصد صدور دانش فنی و مهندسی مــدیریت پیمان ، مدیریت اجرایی و مدیریت برنامه ریزی و همچنین چاپ و نشر مینی بوک و کتب تألیفی و گرد آوری شده خود به زبانهای مختلف در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه و در حال توسعه می باشد .

مأموریت و چشم انداز:

تفکر ، تلاش و سازندگی با توسعه قابلیتهای انسانی و سازمانی برای ارتقای دانش مدیریت ، روشها و آموزشهای همگانی

ارزش ها:

احترام به انسانها ، ارزشها و حقوق آنها ، رعايت اخلاق حرفه‏اي

پايبندي به تعهدات تأكيد بر كيفيت

پايبندي به تعهدات ايمني و حفظ محيط‏ زيست

خلاقيت، ابتكار و نوآوري

‏بهسازي و توسعه مستمر فني و مديريتي

رابطه برد-  برد

 

ما پروژه را از پایان آغاز می کنیم …

 

 

 

 مدیر وب سایت

 احمد نعیمی زاده