شیوه عقد قرارداد مجموعه در مدیریت مختلف کم هزینه ترین ولی پربازده ترین خواهد بود به نحوی که امکان سعی و خطا از بین می رود و مدیریت زمان و هزینه در اختیار کارفرما قرار می گیرد . پس از سالها سعی و تلاش و جمع آوری مجموعه ای نفیس از مدیران و کارشناسان نتایج شیوه عقد قرارداد بـُـرد – بــُرد – بـُـرد به شرح ذیل پیش بینی شده است . در این فـــرآیند موفق بُــــرد اول کــارفرمای پروژه ( متقاضی  ) ،  بُـــرد دوم خـــود پــروژه (کیفیت، ایمنی و سرعت در اجرا) ، بُـــرد سوم جامعه انسانی پروژه (نیروی انسانی و اجتماع حاضر در پروژه) می شود . در کلیه قراردادها بیمه ، مالیات ، ایاب و ذهاب ، غذا ، خوابگاه ، تأمین کلیه تجهیزات و ابزار سخت افزاری و نرم افزاری لازم کار بعلاوه لوازم التحریر مشاور و پرسنل مربوطه با کارفرما می باشد .

 

1- عقد قراردادهای مدیریت برنامه ریزی

 

مبلغ عقد قرارداد در این خدمات عبارتست از 3 درصد مبلغ پیمان.

تبصره :

شرایط قراردادها متفاوت می باشد و مبلغ ریالی خدمات این مشاور بصورت توافقی با کارفرما نهایی می گردد ولی حداقل مبلغ در بند یک اشاره شده است .

جهت توضیحات بیشتر روی آیکن زیر کلیک کنید.

 

2- عقد قراردادهای مدیریت قراردادها

 

مبلغ عقد قرارداد در این خدمات عبارتست از 5 درصد مبلغ پیمان .

تبصره :

شرایط قراردادها متفاوت می باشد و مبلغ ریالی خدمات این مشاور بصورت توافقی با کارفرما نهایی می گردد ولی حداقل مبلغ در بند یک اشاره شده است .

 جهت توضیحات بیشتر روی آیکن زیر کلیک کنید.

3- عقد قراردادهای مدیریت اجرایی

مبلغ عقد قرارداد در حوزه مشاوره مدّیریت اجرایی با این مجموعه :
5 درصد مبلغ پیمان
است .

در این بخش طبق Staffing Plan مصوب کارفرما در بدو شروع پروژه جذب نفرات توسط مشاور صورت می پذیرد.

جهت توضیحات بیشتر روی آیکن زیر کلیک کنید.

4- عقد قراردادهای آموزش

 

در این بخش نحوه پرداخت هزینه به شرح ذیل می باشد :

آموزش هرجلسه (یک ساعت و نیم)                               000 .200          تومان