مدیریت قراردادها ( مدیریت پیمان دفتر فنی)

دفتر فنی مغز مُتفکر و قلب تَپَنده هر کارگاه است .

پروژه موفق و بسامان در اثر برنامه ریزی دفتر فنی در زمینه های مختلف از جمله :

تهیه بانک اطلاعاتی جامع توسط مرکز کنترل اسناد ( Document Center Control )

مطالعه صحیح قرارداد و نقشه ها

اعلام به موقع کسری نقشه ها و مصالح در تعهد کارفرما

درخواست به موقع مصالح و متریال جهت خرید پروژه

اعلام به موقع مشکلات فنی نقشه ها

مطالعه دقیق برنامه زمان بندی پروژه

شناسایی به موقع جبهه های کاری سود آور و ضرر ده و ارتباط مناسب با واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

ارائه راهکارهای اجرایی و رفع توقف ( Hold ) سازه ها ، مسیرها و ساختمانها

کنترل مصرف بهینه مصالح مصرفی

کنترل ورود و خروج مصالح و متریال از واحد انبار

کنترل میزان کارکرد پیمانکاران جزء ( دست دوم ، برون سپاری ) و اعلام به موقع به واحد مالی و مدیرپروژه

برگزاری به موقع مناقصات کارگاهی جهت تعیین پیمانکاران اجرایی مطابق ضوابط سازمانها و شرکتها

بررسی دوره ای ، بازرسی و ممیزی اسناد ، مدارک مطابق ISO تعریف شده شرکت

بازرسی و ممیزی عملکرد اجرایی پیمانکاران از لحاظ اجرایی ، کیفی و ایمنی

صورت مجلس کلیه فعالیتهای انجام شده

اخذ دستورکار جهت فعالیتهای پیش بینی نشده قرارداد

اخذ تأیید کلیه فواصل حمل مصالح و متریال و کارخانجات تأمین کننده مطابق وندور ( Vendor )  لیست کارفرما

شناسایی ردیفهای ستاره دار ( غیرپایه ) قیمت جدید و آنالیز بهاء اقلام کار و اخذ تأیید از کارفرما

ارائه صورت وضعیت موقت ماهیانه

ارائه صورت وضعیت تعدیل

ارائه صورت وضعیت قطعی

شرکت در جلسات هفتگی کارفرما و تهیه پکیج مشکلات و موانع

شرکت در جلسات کارگاهی ، ارائه و تبادل اطلاعات و جزییات اجرایی لازم

کنترل محتوی رایانه ها به سبب دسته بندی صحیح اطلاعات و تهیه بک آپ ( Back Up ) ماهیانه

تهیه و تنظیم مدارک نهایی پیمان ( Final MC Book )

شرح کار گروه مهندسی IRAN MC GROUP در حوزه مدیریت قراردادها ، هُنر مشاوره لازم در خصوص دانش فنی اجرای انواع پروژه های سیویل صنعتی و غیر صنعتی ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، صنایع ریلی ، ساختمان سازی ، نفت ، گاز و پتروشیمی با تخصیص منابع نیروی انسانی مقیم و باتجربه در پروژه با هدف تربیت و آموزش مستمر کارشناسان مستقر در دفتر فنی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی و دفاتر مرکزی کارفرمایان و مشاورین محترم است .

ارائه و پیاده سازی شیوه های نُوین و مُنسجم توسط گروه مهندسی IRAN MC GROUP با ارائه کلیه مستندات سخت افزاری و نرم افزاری از جمله گزارشهای هدفمند از روند عملیات اجرایی کار با تیمی حرفه ای ایجاد هرگونه دغدغه ناشی از ثبت وقایع و اخذ تأییدیه های لازم پروژه را رفع می نماید .

تهیه لایحه های مختلف مهندسی ارزش هر فعالیت و آنالیز ریالی سود و زیان ردیفهای قراردادی توسط این مجموعه ، راهکاری بی نظیر پیش روی مدیران پروژه در پیش بینی و تصمیم گیری های خُرد و کَلان کار می باشد که این مهم با کارشناسان زبده این گروه قابل بهره برداری است .

از دیگر مزیت های استفاده از خدمات گروه فنی و مهندسی IRAN MC GROUP راه اندازی ساز و کاری مناسب در کنترل هزینه ها ( Cost Control ) و آموزش شیوه بهره برداری از آن به مــدیران پروژه و کارفرمایان  و سایر عوامل پروژه می باشد .

روشهای اجرای این راهکار در MINI BOOK.NO.10  ( مینی بـــوک کتابچه های موجود در فروشگاه سایت می باشد ) بصورت کامل توضیح داده شده است .

 

مبلغ عقد قرارداد در حوزه مشاوره مدّیریت قراردادها با این مجموعه :

 1 تا 5 درصد         مبلغ کارکرد قطعی        بصورت حـداکثر

 1 تا 5 درصد        مبلغ اولیه پیمان            بصورت حـداقل

است .

شما پیمانکار هستید ؟ شما کارفرمایید یا مشاور ؟

 

مدیریت قراردادها و دفتر فنی بُعد اقتصادی و درآمد در اجرای یک پروژه سودآور است .

 

مدیران عامل شرکتهای پیمانکار ، مشاورین و کارفرمایان :

به ما بپیوندید تا بهترین و خاص شوید .