کنترل پروژه و هزینه

کنترل پروژه و بازبینی در هر امری مسئله مهمی می باشد که بایستی در تمام موارد در نظر گرفته شود. درهر کاری در مرحله اول امکان اشتباه وجود دارد.

در کارهای عمران نیزاین مسئله خیلی مهم می باشد چون هر اشتباهی می تواند ضررهای زیادی به پروژه وارد نماید ، مثلاًدر پیاده کردن نقشه ساختمان در روی زمین حتماًباید نقشه پیاده شده را مجدداًکنترل کرده وتوجه نمود که محل دیوارها ونوع پیاده کردن ساختمان درست انجام گرفته باشد.

همچنین

در نقشه برداری و پیاده کردن وبرداشتن رقوم نیزبایستی کنترل انجام پذیرد بخصوص خطوط کنار خاکبرداری ها که بایستی با توجه به ارتفاع خاکبرداری و شیب کنار آن ومحاسبه دقیق آن پیاده شود ، مخصوصاً در خاکبرداری های با عمق یا ارتفاع زیاد اعم از گود برداری و یا کوه بری وغیره که اگر شیب کنار خاکبرداری درست محاسبه نشده و صحیح اجرا نشود اصلاح بعدی آن با اشکال وهزینه سنگینی مواجه خواهدبود.

بارها اتفاق افتاده که با ساده انگاری این مسئله در راه سازی وکوه بری ها شیب خاکبرداری اشتباهی پیاده شده و بعد از اینکه خاکبرداری تمام شده متوجه شده اند که شیب طبق نقشه پیاده نشده است . در این حالت اگر شیب زیادی اجرا شده باشد کلیّه خاکهای اضافه برداشته و حمل شده به ضررپروژه تمام می شود وبه سادگی هم قابل اصلاح نمی باشد.بخصوص اگر خط بالای شیب با سازه دیگری هم جواری داشته باشد. در حالتی هم که شیب کمتر اجرا شده باشد که با توجه به خطرات شیب کم و امکان ریزش خاک در آینده بایستی آن شیب اصلاح گردد که اصلاح آن با سختی و هزینه سنگینی مواجه می باشد .

همچنین کنترل پروژه در عملیات خاکی اعم از خاکریزی ویا خاکبرداری بایسستی به رقوم تمام شده آنها توجه و دقت بیشتری کرد که بیشتر و یا کمتر از رقوم داده شده اجرا نشود، اگر در خاکبرداری ها زیادی برداشته شود علاوه بر هزینه خاکبرداری اضافه هزینه خاکریزی هم به آن اضافه خواهد شد همینطور در خاکریزی ها اگر اضافه خاکریزی شده باشد بایستی مجدداً خاکبرداری شود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *